LOGO WHITE

אירועים וימי הולדת

אירועים וימי הולדת

כל הורה זוכר את זה מהילדות שלו. כל הילדים בכיתה חוגגים ימי הולדת, אבל ההורים של כמה מהם בחרו להיות מקוריים במיוחד ולקחת את כל הכיתה ליום כיף. זה יכול להיות הלונה פארק, מתחם החלקה על הקרח או כל מקום מיוחד אחר, וכולם זכרו שיום ההולדת של מאור או של יוני היה הכי כיפי.

אירועים לקבוצות

ניתן לתאם אירועים לקבוצות עד 80 משתתפים - כולל ארוחות, מתחם מנוחה, חדר כנסים טקססט טקסט טקסט טקסטניתן לתאם אירועים לקבוצות עד 80 משתתפים - כולל ארוחות, מתחם מנוחה, חדר כנסים טקססט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

קהל דתי

ניתן לתאם אירועים לקבוצות עד 80 משתתפים - כולל ארוחות, מתחם מנוחה, חדר כנסים טקססט טקסט טקסט טקסטניתן לתאם אירועים לקבוצות עד 80 משתתפים - כולל ארוחות, מתחם מנוחה, חדר כנסים טקססט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט