LOGO WHITE

קיימת הפרדה מלאה בין מתחם גילאי 1-6 לבין מתחם 6 ומעלה!! מתחם גילאי 1-6 נהנים מטרמפולינות יעודיות לגילם, בימבות ומתנפחים ובמתחם גילאי 6+ נהנים מפארק טרמפולינות ,בריכות ספוג ,נינג’ה וקירות טיפוס